Nõustamise käigus leiate sobivad meetodid ja saate praktilisi näpunäiteid

Arendustegevused

Majanduskeskkonna kiire muutumisega on üha tähtsamaks muutunud ka suurima ressursi- inimeste - kiire areng firmade sees.


Meie personaliotsingutel ning koolitustel kogutud kogemustepagas on põhjalik. Oleme jaganud teadmisi nii personalijuhtide, erinevate tasandite juhtide kui erinevate meeskondadega ning tinglikult jagame oma koolitused kaheks: arendustegevused, mis lähtuvad meie igapäevatööst ning DiSC koolitused.

Koolitame nii üksikisikuid kui meeskondi.

Intervjueerimine
Arenguvestlused
Karjäärinõustamine
DiSC koolitused


Küsi pakkumist!